VOORWAARDEN

Er zijn slechts twee voorwaarden om een mediation te kunnen beginnen:
1. alle partijen moeten bereid zijn deel te nemen en de intentie hebben om een oplossing te zoeken

2. de deelnemers aan de besprekingen moeten de bevoegdheid hebben om te onderhandelen en een vaststellingsovereenkomst aan te gaan.

ERKENDE MEDIATOR

HR-Mind is lid van de Mediatorsvereniging Nederland en volgt de gedragsregels van de MfN (Mediators Federatie Nederland). Het mediationproces wordt geleid vanuit een onafhankelijke en onpartijdige positie.

WANNEER WERKT MEDIATION NIET?

Er is al aangegeven dat mediation niet altijd een oplossing biedt.

Wanneer bijvoorbeeld een organisatie een principiële uitspraak over een kwestie wil uitlokken, dan kan dat alleen via een rechter. Andere voorbeelden:
• er is een te grote machtsongelijkheid tussen partijen;
• één van de partijen heeft te weinig onderhandelingsruimte;
• er is geen echte bereidheid om mee te werken of te onderhandelen.

WAT KOST MEDIATION?

HR-Mind werkt op basis van een uurtarief van € 82,50 per persoon (excl. BTW).
Partijen dragen hun eigen kosten. De kosten van een mediation traject worden in onderling overleg gedeeld tussen partijen, waarbij in geval van arbeidsconflicten, de werkgever veelal de totale kosten voor zijn rekening neemt. Een mediation traject omvat gemiddeld gesproken een vier tot vijftal bijeenkomsten van ieder circa anderhalf uur.
Bijkomende kosten bestaan uit kantoorkosten (w.o. eventueel huur externe ruimte, opstellen en beoordelen overeenkomsten), reiskosten van de mediator op basis van 0,38 Euro/kilometer en gewenste nazorg.

MEDIATION AANVRAAG

OF stel uw vraag via dit contactformulier, of maak direct een afspraak. Na verzending van uw verzoek, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

2 + 6 = ?

Over HR-Mind

Uw partner in Human Resources, Consultancy, Interim Management en Mediation. Ons doel is het voorkomen, respectievelijk oplossen van diverse vraagstukken op personeel gebied vanuit uw perspectief.