Pragmatisch en deskundig

HR Consultancy en Interim management is de basis van onze dienstverlening. We zijn ermee groot geworden, van een enkel project tot een full-service dienstverlening.

Pragmatiek, deskundigheid en kwaliteit; gebouwd op een solide ondergrond van (internationale) HR ervaring. Van HR Operations tot HR Strategie en Ontwikkeling en (Executive) Recruitment. We helpen organisaties, met of zonder eigen HR, om effectief en efficiënt invulling te geven aan HR. We optimaliseren (HR) processen en adviseren hoe het beter kan, leiden M&A projecten, geven advies en uitvoering aan Arbeidsrechtelijke vraagstukken, bieden conflict management aan, etc.

Een krachtig totaalpakket. Afgestemd op úw behoefte.

Complete dienstverlening

Ons consultancy werkveld is breed. En we stappen ook graag over de grenzen van de HR-consultancy heen. We geloven er namelijk in dat Consultancy, Interim Management, Executive Search en Mediation elkaar versterken en de opdrachtgever een beter en sneller resultaat opleveren.

Want waarom zou je een HR-consultancybureau het strategische HR-advies traject laten aanpakken, terwijl je een recruitmentbureau het nieuwe talent laat zoeken waar de strategie om vraagt. Het is nu juist het consultancybureau dat de organisatie écht kent.

Precies daarom bieden wij een krachtig totaalpakket. Adviseren, veranderen, zoeken, vinden, trainen en coachen. We doen het allemaal.

Binnen HR consultancy en Interim Management zijn we op veel vlakken actief:

 • Herstructureringen en reorganisaties, gericht op het vergroten van (interne) klantgerichtheid, verhogen van kwaliteit en kostenbesparing. Gericht op zowel cultuur- als structuurveranderingen.

  .

 • Advies over het ontwikkelen of actualiseren van (inter)nationale HR strategieën.

  .

 • Arbeidsvoorwaarden harmonisatie en ontwikkeling.

  .

 • Mergers & Acquisition en Divestiture support.

  .

 • Adviseren over en implementeren van opvolgingsmanagement, MD, talentmanagement en leiderschapsontwikkeling.

  .

 • Adviseren over en implementeren van performance management (inclusief 360 graden feedback).

  .

 • Advies over Compensation & Benefits, Pensioen

  .

 • Advies over de verhouding tussen vast en flexibel personeel

  .

 • Inrichting en optimalisatie van werkprocessen in het algemeen en HR in het bijzonder

  .

 • Advies over de optimalisatie van het functie- en loongebouw

  .

 • Advisering over arbeidsjuridische en medezeggenschap vraagstukken

  .

 

HR Consultancy: heeft u vragen over deze dienstverlening van HR-Mind?

HR Interim Management: wat kan HR-Mind voor u betekenen?

Wij werken onder meer voor:

Over HR-Mind

Uw partner in Human Resources, Consultancy, Interim Management en Mediation. Ons doel is het voorkomen, respectievelijk oplossen van diverse vraagstukken op personeel gebied vanuit uw perspectief.